CB056525Едно брилянтно CV не винаги означава, че сте квалифициран за каквато и да е работа, нито пък, че сте най-способни да изпълнявате дадени функции. Дадено работно място може да изглежда „лесно”,но това не означава, че притежавате качествата, за да го заемете и че резултатите, включително и заплатата ще бъдат адекватни за в бъдеще.

Как да прецените дали сте годни за дадена позиция?

1. Анализирайте възможностите си. Ако икономическата ситуация Ви задължава да се кандидатирате за по-нисък пост или в различна професионална сфера, то проучете добре фирмата и се обърнете внимание на това какви възможности ще имате за повишение за в бъдеще, когато ситуацията се нормализира.

2. Развийте креативността си. В случай че положението Ви в личен план Ви заставя да имате работа на всяка цена, а с това е свързано да придобиете нови умения, то сте изправени пред нелеката задача да убедите интервюиращия, че ще реализирате потенциала си. Например можете да изтъкнете това, че на този етап от живота си се нуждаете от това да бъдете помагате в дадена фирма,като подчертаете желанието си да възползвате от настоящия си опит и да придобиете нов в новата сфера, в която кандидатствате. Важното в това интервю е, че Вашите аргументи са от огромно значение за фирмата.

3. Актуализирайте CV-то си. .Подгответе този документ по такъв начин, че да се превърне в една негласна демонстрация на желанието Ви да заемете въпросната позиция. Има вероятност и то доста голяма от начина, по който е поднесена информацията да внушите на интервюиращите желанието си. Концентрирайте се обаче най-вече върху работата и говорете за способностите и постиженията си, които са универсални за която и да е област или място.

4. Вдъхвайте симпатия. По време на всяко интервю за работа ситуацията е изключително напрегната, наистина, но само ако се опитвате да предугаждате реакциите на интервюиращия. Той обаче може да се окаже отворен към това да изслуша аргументите Ви защо желаете работата, преди да вземе решение. Някои работодатели задават въпроса: „Защо се интересувате от тази работа, след като сте постигнали това или онова?”. Отговорът трябва да се фокусира върху това, че професията Ви Ви е дала възможност да се докоснете до различни области, една от които е именно тази за която кандидатствате и всичко това, вашите практически умения и опит могат да се окажат доста полезни в евентуалната Ви бъдеща работа.

5. Проектирайте себе си в бъдеще време. Представете си как бихте се чувствали и какво бихте имали след 3-4 години работа на желаната от Вас позиция, като отчетете негативните влияния на самата работа. Това разбира се е доста трудно, но все пак разиграването на една такава бъдеща визия може да ви накара да осъзнаете дали наистина бихте могли да работите това и да бъдете удовлетворени. Не на последно място обърнете внимание и на това, дали действително имате възможности за развитие, или след въпросните 3-4 години ще сте си отново на същата позиция. Това изисква и анализ на самата фирма и нейната политика.