bodylanguageЕзикът на тялото е доста сериозен индикатор за нашето отношение към работата, за ентусиазма и личността на даден работник. Физическото ни поведение казва много повече на отсрещните от думите, които се употребяваме, от тона на гласа ни. Хората, които се взират сериозно в нашето поведение на работното място, са най-често висшестоящите, които могат или да дадат голям тласък на кариерата ни, или да я прекъснат. Независимо от това дали ни харесва или не, в професионалния свят също присъства тенденцията хората да се оценяват по външния им вид и много често репутациите на хората се базират основно на посланията от езика на тялото. Това буквално може да определи бъдещето Ви във фирмата, да предизвика силно впечатление по време на интервю за работа или шансовете да Ви повикат отново на събеседване да отпаднат автоматично.

В работата съществуват различни ситуации, в които езикът на тялото може да изпраща подходящите послания, за да провокира позитивно впечатление у присъстващите, клиентите, висшестоящите. Някои от тях са общопризнати и формални, но винаги трябва да сте нащрек относно ситуацията и нейните промени, за да можете да отреагирате по подходящия и успешен начин. Ето защо Ви представяме какво ни казва езикът на тялото по време на някои от най-типичните ситуации в професионалната сфера:

На интервю

Никоя друга ситуация не е изпълнена с толкова рискове що се отнася до посланията от езика на тялото и тяхната интерпретация. Това е моментът, в който трябва да се демонстрира ясно поведение на човек, изпълнен с увереност и прямост. Както всички знаем, обаче, много хора биват отхвърлени от първия момент на самата среща.

На какво се дължи това?

Когато за се запознавате с някой – по специално някой, който има властта да Ви отвори вратата към голяма възможност – , всеки един малък детайл говори, от визуалния контакт до стабилното и сухо ръкостискане. Едно учтиво демонстриране на благодарност, спокойно, но стегнато положение на тялото, могат да зададат много добра посока на атмосферата, в която е добре да се насочи интервюто. И не се притеснявайте какъв ще е резултата от интервюто, оставете го да тече само.

Доста илюзии крие схващането, че подходящото облекло, в случая костюм или само сако, е водещия акцент при първото основно впечатление, особено на интервю за работа. Това до някъде играе роля, но не водещата, защото тук от значение са не кройката на сакото Ви или блясъка на копчетата, а впечатлението от седящата позиция на тялото Ви. Златното правило в тези случаи е стоите бодри и изправени, като непрекъснато поддържате визуалния контакт по време на задаването и отговарянето на въпросите.

Опознайте самите себе си

Добре е, където и да искате да работите или с когото и да искате да работите, да имате предвид невербалната комуникация в поведението си. Някои хора имат лоши навици, които са толкова вкоренени в характера им, че нямат възможност да си дадат сметка колко ужасно впечатление оставят в околните за себе си. Именно тук личната реализация и саморефлексията трябва да влязат успоредно в действие. Не подценявайте жестовете, които правите, замисляйте се внимателно не само върху това, което казвате. Вглеждайте се в цялостно си поведение и вербално, и невербално, за да можете да коригирате себе си в правилната посока – към успеха!