Доста отдавна сякаш е отживелица професията „домакиня” и то не само от гледна точка това, че социалните функции на жената се припокриват до голяма степен с тези на мъжа. Все по-често се прави важната разлика между социални функции и семейни. Оттук отговорностите на жената нарастват – тя трябва да работи, да се грижи за семейство, да има хоби. Нейният личен комфорт се нарушава, когато се налага да остане вкъщи за по-дълъг период от време поради някаква причина. Ако основният й критерий за това да се чувства полезна, пълноценна, работеща преди се е припокривал отлично с домакинството, то в наши дни това съвсем не е така. За да се чувства комфортно и пълноценно като човек, жената (а дори и мъжа) трябва да работи. Няма ли работа, няма комфорт, идват потиснатостта, чувството за малоценност, дори депресията. Нека обаче обърнем внимание по-задълбочено на проблема кога всъщност извършваме работа? Упражняването да определена дейност е изключително важно за съвременния човек,buisness-man дори и да няма финансова изгода от това. Тази дейност може да е работа, курс на обучение, хоби или която и да е друга активност на човека. Активните хора в различни направления са все работещи хора. В някои от случаите те не печелят пари за това, нямат работно време и не изпълняват норми, никоя асоциация на синдикати не ги взема предвид. Оттук домакините от преди, които в социален аспект са се водили безработни, всъщност в един по-общ смисъл са именно работещи. Та нима поддържането на дома чист, гледането на деца, готвенето, гладене, пране, грижа за останалите членове на семейството не е работа, не изисква сили, внимание и не отнема доста сериозна част от времето на жената?

Работата в днешно време няма връзка с тази от по-стари времена. Като пример нека вземем работното време, заплатите, ритъма, интензивността, трудността на работата или цената, която плащаме в личен план – всички те са коренно различни от предишните години, поради което терминът „заетост” е станал много по-широк в смисъла си.

Какви предимства може да има една работа, която не извършваме за пари?

- Увеличавате се личните контакти, от които в един определен момент може да изскочи атрактивно предложение за работа.
- Добивате опит в определена дейност.
- Винаги съществува възможността настоящата Ви дейност да се превърне в професия.
- На интервю за работа никога не се причислявайте към класа на „незаетите”.

Ето защо, ако някой Ви попита с какво се занимавате в момента, независимо кой е той (помнете, че винаги съществува възможността този човек да Ви отвори врати към дадена работа), никога не отговаряйте „безработна съм”. Ако карате например курс по компютри в момента, можете да отговорите „учаща съм” или ако участвате в благотворителна кампания с други хора, можете да изтъкнете, да кажем следното: „координирам групи от доброволци”.

Най-важното е да запомните, че Вие никога не сте „безработна”, Вие винаги работите в различните сфери от живота си, но не винаги получавате финансово възнаграждение за това. Да си намерите работа, срещу която да получавате пари е въпрос на време, методи и различни стратегии, за които можете да прочетете в други статии в блога. Тук е важно да осъзнаете, че ако не получавате пари за работата, която извършвате, то Вие получавате друг тип възнаграждения, които дори и да не са Ви достатъчни, за да реализирате представите си за пълноценен живот, то поне не Ви правят безполезни и с неопределен статут в обществото. Обърнете внимание и на това, че търсенето на работа също е извършване на работа и то в посока към важна цел от живота Ви – кариерното Ви развитие!