В първата част на статията разгледахме особеностите на говоренето пред публика като обърнахме внимание на някои основни съвети, които могат да Ви насочат да постигнете по-лесно успех и да сведете стреса то изявата до минимум. В тази втора част на темата Ви представяме няколко второстепенни, но в не и маловажни стратегически хода, които ще Ви подготвят за произнасянето на речи или ще Ви насочат как да се ориентирате максимално добре в ситуациите, в които Ви се налага да говорите пред публика.

Public.Speaking

1. Важно е да сте самите себе си

Много хора смятат, че трябва да влязат в определена роля, докато говорят пред публика, сякаш те не са достатъчно важни като личности, че да бъдат себе си за пред слушателите.

Има и оратори, които придобиват изключително сериозно изражение, строго и неизразително и забравят, че хумора може да бъде един от най-важните инструменти на всеки оратор. Ето защо не бива да забравяте хумора, случките, анекдотите, личните истории, които могат да бъдат отлично средство за достигане до сърцата на аудиторията.

2. Знайте, че публиката е Ваш приятел

Публиката е пред вас предимно, защото е заинтересована от това, което ще кажете и има желание да Ви чуе. Ето защо трябва да се представите добре. Не мислете за публиката като за една безчувствена и нечовешка маса, погледнете я такава, каквато е в действителност – група от хора като самите Вас.

Стремете се да поддържате визуалния контакт така сякаш говорите само на един човек без да мислите през това време за всички останали. Опитайте се, ако ситуацията позволява това, да включите мненията на различни хора от публиката и да включите техните изказвания в своето изложение.

3. Никой не е умрял от говорене пред публика

Виждали ли сте някога някой да агонизира, когато говори пред публика? Нито ще ви се догади, нито ще Ви паднат панталоните или полата пред всички, нито ще забравите името си или ще замлъкнете. Всичко това са ситуации, за които фантазират най-често хората без опит, които трябва да говорят пред група хора. Това е така наречената „сценична треска”, която обаче е нещо съвършено нормално, тя е само страх, който поражда различни фикции, но нищо повече, тя няма връзка с реалните събития, които ще се случат.

4. Използвайте някои техники за релаксация преди да започнете

а. Разтърсете ръце и стиснете няколко пъти дланите си в юмрук. Това може да Ви помогне, ако смятате, че ще треперите, но ако не подейства, то просто се хванете за бюрото или банката докато говорите.

б. Когато не Ви гледат, изплезете език, отворете очи и отворете устата си колкото можете, след което направете обратното – приберете езика, стиснете очи и затворете уста. Това, дори и да Ви изглежда нелепо и смешно, ще Ви помогне доста, защото ще релаксира мускулите на цялото Ви лице.

в. Дишайте дълбоко и издайте лек звук наподобяващ тананикане по време на издишането, за да се успокоите и също така да проконтролирате гласа си.

Говоренето пред публика не е привилегировано умение само за експерти, нито отбрано само за определени хора, всеки може да се научи да го прави, ако овладее ключовия му момент – силен самоконтрол и саморефлексия.

Ако следвате нашите съвети, ако се упражнявате и започнете да преодолявате постепенно страховете си, ще видите, че е много лесно и че публиката, пред която говорите ще Ви помага и ще Ви има доверие. Именно така ще можете да разберете в един момент, че да бъдете оратор, дисертант е нещо, което носи неповторимо удовлетворение.