worriedАко вече сте получили покана за интервю, то е наближил и моментът, в който ще трябва да отговаряте на въпросите на вашите работодатели – кой сте, какво харесвате, защо сте изпратили кандидатурата си, с какво ви е заинтригувала обявата, защо ви интересува именно този пост.

От фирмата ще се интересуват от това дали сте подходящи за предложеното място, ще искат да анализират личността ви, както и вашите силни и слаби страни на фина на останалите кандидати.
От огромно значение е онова, което казвате, как го казвате, като това включва и жестовете, тона на гласа.

За да се чувствате подготвени можете да се запознаете предварително с някои характеристики на фирмата, да проучите нейните проекти, лична политика, нивото на заплатите, работния климат. Ако можете предварително да намерите такава информация, по време на самото интервю, ще сте по-добре запознати с продуктите, с услугите на фирмата и ще можете да отговорите по-лесно на въпросите им.

Отговаряйте ясно! Развивайте отделни моменти само ако ви помолят изрично. Когато си давате ясна сметка какво място Ви се предлага, можете да покажете на задаващия въпросите, че сте заинтересован като попитате какви са функциите на фирмата и на самото работно място.

На човека срещу Вас ще му направи впечатление не само онова, което давате като информация, но и способността Ви да го поднасяте по подходящ начин.

Личното присъствие, учтивостта, доброто образование и спонтанността са решаващи на първото интервю за самите специалисти в отдела за подбор на персонала. Ето защо трябва да внимавате за тези аспекти на вашето представяне.

По време на интервюто, когато именно трябва да демонстрирате своите възможности, не стойте пасивно и стреснато, а участвайте активно, бъдете отворени към отсрещния.

Важен съвет: не се подготвяйте да отговорите на въпросите само от конкретния сектор, подгответе се също така да можете да коментирате определени теми, които имат връзка със самия сектор, макар и непряка. Необходимо е независимо от посоката, в която тръгва разговорът, вие да показвате, че се интересувате. Имайте предвид, че трябва да сте изключително съсредоточени в основните въпроси, които позволяват да се фокусира самото интервю и да ви мотивират за същото. Те са следните:

Кои са качествата и предимствата, които смятате за важни за тази работа?
Какво ви подтикна да кандидатствате за мястото и какво можете да предложите на фирмата?

По този начин много по-лесно ще можете да отговаряте на типичните въпроси, които се задават като – как се виждате след 5 години, разкажете ми нещо за силните си страни и способностите си, какви са били взаимоотношенията Ви с по-висшестоящи от вас на предишни работи, разкажете ми за някоя конфликтна ситуация, която сте преживели в предишна фирма.