prohibidoПървият пряк контакт, който имате с дадена фирма е интервюто за работа. То Ви дава възможност да представите себе си, възможностите си и желанията си за развитие, но от друга страна е и първата Ви възможност да разсеете всички свои съмнения и да отговорите на важните и за вас въпроси като какви са работните условия, какво е работното време, нивото на заплатите, какви са изискванията към вас, какви са възможностите Ви за бъдещо развитие, какъв ще бъде договорът Ви за работа.

В първа и втора част на статията обсъдихме каква обща представа за интервю за работа е добре да имате и какво да правите, за да се чувствате подготвени и да постигнете успех. За да сте още по-уверени обаче, е добре да НЕ допускате следните грешки:

- Да закъснеете.

- Да не сте наясно за това как се е случило така, че да Ви поканят на интервю (дали сте им изпратили CV, били сте препоръчани и т.н.)

- Да не демонстрирате ентусиазъм от предложението.

- Да мълчите, когато същинската част на интервюто приключи.

- Да говорите най-вече за предишните си работи, без да обръщате внимание на образованието си и личните си качества.

- Да акцентирате върху моменти, които не са релевантни и не са от полза за основната тема – вашите възможности и компетенции и как те биха се съчетали с предлаганата работа.

- Да демонстрирате, че бихте приели каквато и да е позиция. Това показва отчаяние и би Ви изиграло лоша шега. По-добре имайте предвид кои са местата или сферите, в които смятате, че ще сте най-ефективни.

- Да се представяте в минало време (например „на предишната си работа имах умения да…”, вместо това акцентирайте на настоящето: „в предишната си работа придобих умения да… и смятам, че това би ми било от полза сега”).

- Да отговаряте лаконично на въпросите, които Ви задават. Напротив, старайте се да развивате задълбочено отговорите си.

- Да забравите да изтъкнете успехите си.

- Да говорите зле за фирмата, в която работите в момента, или сте работили преди.

- Да критикувате настоящия си или бившия си шеф.

- Да преувеличавате своите реални възможности.

- Да демонстрирате ниски възможности за работа в екип.

- Да показвате притеснение да се явите на психотест или на медицински изследвания.

- Да демонстрирате несигурност в отговорите си.

- Да сте затворени, когато стане дума за аспекти от вашата личност. (Това не значи да отговаряте на неудобни, лични въпроси, а да прецените добре кои са личните Ви качества, които ще са от полза за успешното изпълнение на работните Ви задължения).

- Да се опитвате да убеждавате интервюиращия да Ви разкрие поверителна информация относно процеса на подбор за конкретната длъжност, за която се явявате на интервю.

И не забравяйте да благодарите на интервюиращия в момента на сбогуване.

Екипът на Dremt Djobs Bulgaria Ви желае успех!